AgriFood Fokus 2023:10

Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?

Fiskefartyg med måsar svävande ovanför fartyget. Foto.

Författare: Torbjörn Jansson  Staffan Waldo 


Det bränsle som används inom fiskenäringen är idag undantaget från både energi- och koldioxidbeskattning. Här analyseras effekterna av att införa energiskatter i enlighet med EU:s Energiskattedirektiv i det svenska fisket samtidigt som det också ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Analysen görs med en bioekonomisk modell för svenskt fiske.

Resultaten visar att stora delar av fisket är fortsatt lönsamt men att både förädlingsvärdet och fångsten minskar. Framför allt minskar trålfiske efter skaldjur som är ett viktigt fiske på den svenska västkusten. Exempelvis minskar fångsterna av skaldjur med cirka 15 procent om fisket köper utsläppsrätter till 2022 års priser. Effekterna av att införa en energiskatt och kräva att fisket köper utsläppsrätter är emellertid mindre än effekterna av oljeprisökningarna på världsmarknaden mellan 2019 och 2022.


Liknande publikationer


2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?
2022-10-06
AgriFood Fokus 2022:5
Fångster av siklöja och priset på löjrom - en ekonomisk analys