SLI-Övrigt

Redovisning av förhandsutvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013


Författare: Sören Höjgård  Eva Kaspersson  Helena Johansson 


En ex ante-utvärdering av förslag på landsbygdsprogram enligt uppdrag av regeringen (regleringsbrev för 2006).

Ladda ned huvuddokument (pdf-fil)

Ladda ned bilagor
Kalkylgranskning (pdf-fil)
Miljöbedömning (pdf-fil)


Liknande publikationer


2020-06-30
AgriFood-Rapport 2020:2
Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning
2019-09-19
AgriFood Fokus 2019:3
Kapitalförsörjning på landsbygden och EU:s finansiella instrument
2019-05-02
AgriFood Policy Brief 2019:6
Snabbare bredband – alltid bra eller finns det även negativa effekter?

Författare:


Sören Höjgård

Eva Kaspersson


Helena Johansson