SLI-Övrigt

Redovisning av förhandsutvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013


Författare: Sören Höjgård  Eva Kaspersson  Helena Johansson 


En ex ante-utvärdering av förslag på landsbygdsprogram enligt uppdrag av regeringen (regleringsbrev för 2006).

Ladda ned huvuddokument (pdf-fil)

Ladda ned bilagor
Kalkylgranskning (pdf-fil)
Miljöbedömning (pdf-fil)


Liknande publikationer


Namn på publikation Författare
2019-09-19
AgriFood Fokus 2019:3
Kapitalförsörjning på landsbygden och EU:s finansiella instrument
2019-04-10
AgriFood Fokus 2019:1
Kulturmiljöer i odlingslandskapet – hur kan de bevaras?
2017-12-12
AgriFood-Policy Brief 2017:4
Bredband ger sämre betyg

Författare:


Sören Höjgård

Eva Kaspersson


Helena Johansson