SLI-Övrigt

Redovisning av förhandsutvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013


Författare: Sören Höjgård  Eva Kaspersson  Helena Johansson 


En ex ante-utvärdering av förslag på landsbygdsprogram enligt uppdrag av regeringen (regleringsbrev för 2006).

Ladda ned huvuddokument (pdf-fil)

Ladda ned bilagor
Kalkylgranskning (pdf-fil)
Miljöbedömning (pdf-fil)


Liknande publikationer


2022-12-06
AgriFood Policy Brief 2022:7
Jobbpolarisering – ett stadsfenomen?
2022-10-18
AgriFood Policy Brief 2022:6
Ett skattesystem som missgynnar företag på landsbygden?
2022-02-08
AgriFood Rapport 2022:2
Fler eller färre vildsvin? – en samhällsekonomisk analys

Författare:


Sören Höjgård

Eva Kaspersson


Helena Johansson