SLI-Övrigt

Redovisning av förhandsutvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013


Författare: Sören Höjgård  Eva Kaspersson  Helena Johansson 


En ex ante-utvärdering av förslag på landsbygdsprogram enligt uppdrag av regeringen (regleringsbrev för 2006).

Ladda ned huvuddokument (pdf-fil)

Ladda ned bilagor
Kalkylgranskning (pdf-fil)
Miljöbedömning (pdf-fil)


Liknande publikationer


2021-02-09
AgriFood Policy Brief 2021:3
Att se skogens alla värden – en samhällsekonomisk analys
2021-01-26
AgriFood Policy Brief 2021:1
Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?
2020-06-30
AgriFood Rapport 2020:2
Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning

Författare:


Sören Höjgård

Eva Kaspersson


Helena Johansson