SLI-Övrigt

Slututvärdering av Miljö-och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna


Författare: Eva Kaspersson  Rune Andersson  Jörgen Wissman  Sören Höjgård  Joakim Gullstrand 


Rapporten är resultatet av det uppdrag att genomföra slututvärderingen som SLU i oktober 2007 fick av regeringen. I enlighet med kommissionens riktlinjer utvärderas samtliga åtgärder i det svenska Miljö- och landsbygdsprogrammet. I arbetet har en rad forskare vid SLU och SLI deltagit (se 2.3 Slututvärderingens organisation). Eva Kaspersson från SLI var huvudsekreterare, Sören Höjgård och Joakim Gullstrand ansvarade för kapitel 3 (Investeringar i jordbruksföretag) och kapitel 9 (Förädlingsstödet).

Även Cecilia Hammarlund och Mark Brady deltog i arbetet.

Länk till rapporten "Slututvärdering av Miljö- och landsbygdprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna?


Liknande publikationer


2019-09-19
AgriFood Fokus 2019:3
Kapitalförsörjning på landsbygden och EU:s finansiella instrument
2019-04-10
AgriFood Fokus 2019:1
Kulturmiljöer i odlingslandskapet – hur kan de bevaras?
2017-12-12
AgriFood-Policy Brief 2017:4
Bredband ger sämre betyg

Författare:

Eva Kaspersson

Rune Andersson

Jörgen Wissman


Sören Höjgård

Joakim Gullstrand