AgriFood-Rapport 2012:3

På spaning efter ett innovationssystem för landsbygdsföretag


Författare: Ewa Rabinowicz  Richard Ferguson  Eva Kaspersson  Lena Lind 


Stödet till innovationer inom Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 har hittills inte varit framgångsrikt. Det har använts i en liten utsträckning och till verksamheter som borde kunna fungera även utan stöd. Samtidigt betonas betydelsen av innovationer starkt i samhället. Det finns således ett behov att utveckla innovationsstödet inom landsbygdsprogrammet, vilket också påpekades i den halvtidsutvärdering som gjordes under hösten 2010.

Rapporten bidrar med kunskap om hur innovationer på landsbygden bör stödjas. Utgångspunkten i analysen är att identifiera de hinder som innovativ verksamhet på landsbygden möter. Företagandet på landsbygden domineras av småskalig verksamhet utan egen forskningsaktivitet. Ett annat viktigt inslag är en ökad betydelse av tjänsteproduktion, där innovativ verksamhet är mer diffus och svårare att bedriva. En av utgångspunkterna för analysen är begreppet innovationssystem. Systemet utgörs av ett nätverk av organisationer, företag och individer som fokuserar på att introducera nya produkter/ processer och organisationsformer till ekonomisk (kommersiell) användning tillsammans med institutioner och politik som påverkar deras beteende. Genom att beskriva och analysera innovationssystem för de viktigaste verksamheterna i landsbygdens näringsliv kan eventuella systemfel identifieras. Analysen bygger dels på ekonomisk teori och litteraturstudier, dels på intervjuer.


Liknande publikationer


2021-02-09
AgriFood Policy Brief 2021:3
Att se skogens alla värden – en samhällsekonomisk analys
2021-01-26
AgriFood Policy Brief 2021:1
Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?
2020-06-30
AgriFood Rapport 2020:2
Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning

Författare:


Ewa Rabinowicz

Richard Ferguson

Eva Kaspersson

Lena Lind

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ AgriFood-Rapport 2012:3 här

Pressmeddelande

Läs pressmeddelande

Din beställning

Se din varukorg