AgriFood-Policy Brief 2014:4

Innovationer på landet - behövs särskilt stöd?


Författare: Karin Bergman 


Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd för innovationsverksamhet på landsbygden? I denna Policy Brief undersöker vi om det finns behov av andra typer av stöd till enskilda innovationer och affärsidéer i landsbygdsföretag än de som ges till företag i allmänhet.

  • Resultaten talar för att generella stöd som riktar sig till alla företag oavsett lokalisering är att föredra.
  • De som arbetar med innovationsstöd upplever att de behandlar landsbygdsföretag på samma sätt som företag i allmänhet.
  • De problem som innovatörer på landsbygden upplever är desamma som många företagare på landsbygden upplever och är inte specifikt kopplade till innovationsverksamheten.


Liknande publikationer


2019-09-19
AgriFood Fokus 2019:3
Kapitalförsörjning på landsbygden och EU:s finansiella instrument
2019-04-10
AgriFood Fokus 2019:1
Kulturmiljöer i odlingslandskapet – hur kan de bevaras?
2017-12-12
AgriFood-Policy Brief 2017:4
Bredband ger sämre betyg

Författare:

Karin Bergman