Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Välkommen till AgriFood Economics Centre

-en brygga mellan vetenskap och beslutsfattare

AgriFood gör kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling på uppdrag av regeringen. Verksamheten är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet. Syftet är att ge regering och riksdag vetenskapligt underbyggda underlag för strategiska och långsiktiga beslut.

 

Vad uppnås med rättvisemärkning?

En ny rapport från AgriFood visar att rättvisemärkning av livsmedel kan ha vissa positiva effekter för de jordbrukare som omfattas, men konstaterar samtidigt att märkningen saknar möjlighet att substantiellt reducera fattigdom och förbättra arbetsvillkor för det stora flertalet fattiga jordbrukare i utvecklingsländerna.

Läs mer

Ny analysverksamhet

Det nybildade AgriFood Economics Centre ersätter verksamheten vid Livsmedelsekonomiska institutet (SLI). SLI:s rapporter kan även fortsättningsvis laddas ner eller beställas via AgriFoods hemsida, se beställningsfunktionen.